Een jubileum is een goede reden om vooruit te kijken. Dwars op de golven van de corona-hectiek, de nijpende klimaatcrisis en de groeiende polarisatie, vertellen, dansen en spelen we ons richting hoop en verwachting.

Dat doen we met ‘verhalen van een nieuw begin’, de vier geboorte- of wordingsverhalen uit het evangelie naar Mattheüs (hoofdstuk 1-2).

In workshops werken we met thema’s als ontregelen, dromen, eer bewijzen, een andere weg gaan, herinneren, verwachten, wakker worden, vluchten en anders terugkomen.

Ook krijgen vijf figuren van dat begin theatraal stem: Rachab, Ruth, Bathseba, Maria en Jozef.

Het boek dat aan de basis ligt van deze dag is Het visioen van Mattheus, de wording van een nieuwe gemeenschap.

Noteer alvast: Vrijdag 7 oktober 2022 in Akoesticum, Ede van 10.00-17.00 uur