“Advent is niet alleen de leegte van je geloof, van je kerk en van deze wereld voor Gods aangezicht brengen, maar ook gekke en gewaagde dingen durven doen, wanneer God nieuwe mensen op je pad brengt, nieuwe gelovigen die ons uitdagen nieuwe wegen te gaan.”

Ter inleiding

In 2018 overleed onverwacht Henri Veldhuis, voorganger in de Protestantse Gemeente Culemborg, spraakmakend theoloog, scherp denker op de terreinen van kerk, politiek, samenleving en cultuur.
Ook was Henri een begenadigd prediker, met eigentijdse bijbeluitleg gebaseerd op doorwrochte exegese en heldere doordenking. Iemand die in zijn preken steeds meer gefascineerd werd door de figuur van Jezus en de gestalte van Christus. Hij kon daar zowel bevlogen als ontroerd over spreken.

Een brevier

Om iets van die ontroering en bevlogenheid als nalatenschap door te geven heeft een groep voorgangers alle preken van Henri Veldhuis doorgenomen en daar passages uit geselecteerd: pakkend, verrassend, bemoedigend, spiegelend, kortom homiletisch ter zake en inspirerend.
Uit deze selectie stellen Henk Fonteyn en Kees van der Zwaard een brevier samen onder de titel Op het ritme van Gods eigen adem. Daarmee aansluitend bij het grote belang dat de liturgie voor Henri Veldhuis had als ruimte en tijd om met elkaar het kerk-zijn en mens-zijn te oefenen, te beleven en te vieren.