Nieuwe data van de week symbooldrama op Terschelling rond de symboliek van de boom in april 2024 zijn al bekend.

De symboliek van de boom: een week symbooldrama op Terschelling

Midden op het eiland Terschelling verkennen wij de rijke symboliek van bomen via spel, drama en verhaal. Het cyclische proces van groeien en sterven wordt zichtbaar in alle aspecten van de boom: de stam, de takken, de wortels, de sappen, de bloesem en de vruchten. De boom is als het ware een spiegel voor het zelfverstaan van de mens, een weerspiegeling van de spirituele werkelijkheid waarin een mens net als een boom een verbinding is tussen hemel en aarde.

In meerdere religieuze tradities zijn bomen dragers van levenswijsheid en levenservaring. Bekend is het symbool van de levensboom in diverse religieuze tradities. Bomen hebben altijd aantrekkingskracht gehad op de menselijke geest. Het cyclische proces van groeien en sterven wordt zichtbaar in alle aspecten van de boom: de stam, de takken, de wortels, de sappen, de bloesem en de vruchten. De boom is als het ware een spiegel voor het zelfverstaan van de mens, een weerspiegeling van de spirituele werkelijkheid waarin een mens net als een boom een verbinding is tussen hemel en aarde.

Specifiek In de bijbel en in de joodse traditie spelen de vijgenboom, de olijfboom en de amandelboom een belangrijke rol. In diverse bronnen, zoals Psalmen, Wijsheidsliteratuur, Gelijkenissen en Fabels worden bomen op verschillende manieren verbonden met de levensfasen en levensloop van mensen in relatie tot de goddelijke levensbron.

Met elkaar willen we de betekenislagen van bronteksten met een rijke boomsymboliek verkennen in spel, drama en spirituele bezinning. Symbooldrama is voor ons allemaal een wat onontgonnen terrein. We zoeken naar spel- en dialoogvormen die passen bij het verkennen van symbolische lagen van bronteksten. Daarbij schenken we aandacht aan de affectieve en imaginaire relaties tussen mensen en onze leefomgeving waarmee we verbonden zijn.

Deelname staat open voor ieder die met ons deze zoektocht en het avontuur wil aangaan. Voor begeleiders van bibliodrama, is deze verkenning een inspiratie om vanuit oersymbolen nieuwe programma’s te ontwerpen.

Wij zijn niet de eersten die ons met symbooldrama bezig houden. Mensen als Peter Biehl (Symbole geben zu Lernen), Rens van Loon (Symbolen in het zelfverhaal) en John O’ Donohue (Anama Cara, Mystiek uit de Keltische traditie ) zijn ons voorgegaan, en hebben ons in het denken over en ontwerpen van programma’s al op weg geholpen.
De zee, de rust en de natuur van Terschellinger eiland dragen bij aan dit unieke programma!

Doelen

  • verkennen van verschillende betekenislagen in bronteksten met rijke boomsymboliek via spel, drama en verhaal
  • onderzoeken van de spirituele dimensie van boomsymboliek die zich hierin ontvouwt voor het eigen levensverhaal
  • versterken van de relatie tot de schepping en eigen leefomgeving
  • inspireren en verdiepen in een van de oersymbolen van de mensheid

Doelgroep

Ieder die via spel, drama en verhaal de rijke boomsymboliek vanuit bronteksten wil ervaren en beleven. We werken in een groep van acht tot twaalf deelnemers.

Informatie

Data: van maandagavond 8 april tot en met vrijdagmorgen 12 april 2024

  • Maandag 8 april 2024 19.30 uur tot 21.30
  • Dinsdag 9 april 2024 10.00 uur tot 12.30 LUNCH, 14.00 tot 17.00
  • Woensdag 10 april 2024 10.00 tot 12.30 uur en 19.30 tot 20.30 
  • Donderdag 11 april 2024 10.00 tot 12.30, LUNCH en 14.00 tot 17.00
  • Vrijdag 12 april 2024 10.00 tot 12.30

Plaats: ET10 Midsland Terschelling
Kosten: € 245,- inclusief koffie, thee op locatie en lunch op dinsdag en donderdag
Begeleiding: Bas van den Berg en Cocky Fortuin-van der Spek
Aanmelding: vòòr 1 maart 2024 bij Bas en/of Cocky bwp.vdberg@ziggo.nl, c.a.fortuin@planet.nl
Niet inbegrepen: reis en verblijf
Tips voor verblijf: Stayokay Terschelling, De Cyprian B&B Baaiduinen