Een pittig boek over bibliodans.

Al weer vier jaar promoveerde ik aan de Universiteit Utrecht op Tango met God? Een theoretische verheldering van bibliodans als methode voor spirituele vorming. Ik ben nog steeds enthousiast over het boek omdat het zo’n mooie theoretische onderbouwing geeft van wat ik in een lange praktijk van het maken van door Bijbelteksten geïnspireerde dansprogramma’s ontwikkelde. Het maakt duidelijk hoe het dansen naar aanleiding van Bijbelteksten staat in de exegetische traditie van de Reader-Response benadering: schrijver, het weefsel van de tekst én de activiteit van het lezen maken dat een tekst betekenis krijgt.

Bibliodans is een manier om een tekst dansend te lezen. Dansend vertaal je woorden en beelden in de tekst in beweging en krijgt oog voor wat in de diepte ervan verscholen ligt. En omdat dansen niet alleen actief is, maar je tegelijkertijd ook een gewaarwording geeft van sensaties in je lichaam, gevoelens en herinneringen, ontstaat een verbinding met het verhaal van je eigen leven. Zo staat bibliodans op een lichamelijke en speelse manier in de traditie van het beoefenen van lectio divina. Maar ook is het een vorm van vierende ascese en van contemplatie in actie.

Wat voor lezers zouden iets kunnen hebben aan Tango met God? Bijvoorbeeld mensen die zelf in kerken met dans werken en er plezier in hebben op de praktijk gebaseerde theoretische inzichten te verwerven. Het boek bevat bijvoorbeeld ook enkele leerzame beschrijvingen van het voorbereiden van dansprogramma’s naar aanleiding van een Bijbeltekst. Maar ook mensen die zich met Bibliodrama bezighouden heeft het iets te bieden. In bibliodrama wordt weliswaar vaak gesproken taal gebezigd. Maar altijd spreekt het lichaam mee: met spanning en ontspanning, met een houding , een gebaar of grotere acties. Tango met God? stimuleert stil te staan bij de rol die het lichaam speelt bij het ontdekken van betekenis, ook als er gesproken wordt.

Op mijn plank staat nog een aantal exemplaren van het boek. Zou je je erin willen verdiepen? Stuur dan een mailtje met je post-adres erin naar h.beurmanjer@planet.nl en maak € 17,50 op de rekening van de Werkplaats voor dans en christelijke spiritualiteit. Dan stuur ik het je op. Je kunt het ook voor € 10 euro bij mij in Amsterdam komen ophalen.