Onder bovenstaande titel promoveerde Riëtte Beurmanjer op vrijdag 1 maart j.l., met een bijzonder fraai uitgegeven proefschrift. Het gaat over bibliodans als methode voor spirituele vorming.

Riëtte is van begin af aan (1996) betrokken geweest bij het vormgeven van cursussen, trainingen en voorstellingen die Stichting de 7evende hemel ontwikkelde. De focus ligt daarbij voortdurend op het op creatieve en spirituele wijze zoeken van verbindingen tussen de dynamische wereld van bronteksten uit de bijbel en dans-, spel- en dramavormen die deze verhalen al dansend, spelend of vertellend tot leven laten komen.

Het is niet zo eenvoudig om te verwoorden op welke wijze het dansant onderzoeken van een brontekst leidt tot ontdekkingen en betekenisverlening bij deelnemers, en die doorwerkt in hun levensverhaal en levensloop. Riëtte is er bijzonder goed in geslaagd in heldere taal, met behulp van begrippen en concepten uit de danswetenschap, de literatuurwetenschap en de religiewetenschap / theologie een samenhangend en goed te volgen verhaal te schrijven dat een breed publiek zal aanspreken.

Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op haar!
Bas van den Berg / Anton Stegeman