Gottfrid van Eck vertelt over zijn plannen voor Verhalenhuis Utrecht

Ruim 1,5 jaar ben ik al bezig met een nieuw plan: de oprichting van een Verhalenhuis vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht. In dit pioniersplan draait het om het scheppen van een kleinschalig podium en inspirerende ontmoetingsplek waar allerlei verhalen gedeeld kunnen worden. Vooral persoonlijke levensverhalen en maatschappelijk-relevante verhalen, maar ook inspirerende verhalen uit de Bijbel of andere verteltradities. Verhalen zorgen voor sociale cohesie, d.w.z. binding tussen mensen met diverse sociale, culturele en religieuze achtergronden. Die verbinding lijkt me hard nodig in tijden van isolatie en eenzaamheid, messcherpe meningen en filterbubbels, polarisatie en asociale media.

Storytelling zou je een vorm van ‘empathie-educatie’ kunnen noemen; mensen leren zich in te leven in anderen door goed te luisteren naar een persoonlijke verhaal. Iedereen heeft een verhaal en elk mens ís een verhaal. Verhalen zijn grensoverschrijdend qua leeftijd, cultuur, sociale achtergrond en geloof. Een sterk verhaal spreekt tot de verbeelding van kinderen en volwassenen, van armen en rijken, van gelovigen en niet-gelovigen en alles daar tussenin. Omdat er bij verhalen niet zozeer sprake is van kennisoverdracht, maar vooral van het delen van bezieling en menselijke ervaringen. Verhalen geven ruimte aan diversiteit. Ze leveren nieuwe ontmoetingen en inzichten op, zonder te vervallen in discussies en stellingnames. Een stevig debat is niet verkeerd, maar een goed verhaal biedt veel méér dan dat.

De kracht van verhalen heb ik zelf als kind ervaren. Ik ben niet-kerkelijk opgegroeid in het ‘goddeloze’ Amsterdam en kwam als tienjarig jongetje in contact met een christelijke kinderclub waar Bijbelverhalen werden verteld. Die verhalen boeiden mij zozeer dat ik als zeventienjarige naar een kerk op zoek ben gegaan en twee jaar later theologie ben gaan studeren. Vooral omdat ik meer wilde weten over die Bijbelse verhalen en het christelijk geloof. Na mijn afstuderen en zeven jaren als kerkelijk werker besloot ik in 1998 om verhalenverteller en muzikant te worden. Op dat moment had ik nog geen idee hoe dat precies vorm moest krijgen, maar wel dat ik het serieus wilde aanpakken. Dat is uiteindelijk gelukt. Tot in voorjaar 2020 de pandemie uitbrak kon ik van mijn verhalen en muziek leven. Letterlijk en figuurlijk.

Na meer dan twintig jaar zelf op talloze culturele en kerkelijke podia te hebben gestaan, kreeg ik een sterke drang om een vertelpodium voor anderen te scheppen. Voor iedereen die ‘iets’ met het vertellen en met persoonlijke verhalen heeft, maar zeker ook voor mensen wier verhaal lang niet altijd (voldoende) gehoord wordt: vluchtelingen, daklozen, ouderen en culturele minderheden.

Het Verhalenhuis zou ten eerste vorm kunnen krijgen door een Verhalentafel waar men in een intieme groep rondom een bepaald thema ervaringsverhalen deelt. Dan wordt story telling dus vooral story sharing en story listening. Ten tweede willen we Soup & Stories avonden organiseren voor wie een iets groter publiek zoekt voor zijn of haar (waargebeurde) verhaal. Ten derde zal er een podium gelanceerd worden voor ervaren vertellers die op willen treden met vertelvoorstellingen of korte verhalen uit diverse culturen. En ten slotte zoeken we naar vormen van storytelling met een sociaal-maatschappelijke invulling: wijk- en buurtprojecten waarbij uitwisseling van verhalen een grote rol spelen.

Samen met de Oecumenische Janskerkgemeente ben ik momenteel op zoek naar een intieme, sfeervolle en laagdrempelige plek voor het Verhalenhuis. Een locatie in de binnenstad van Utrecht die goed bereikbaar en aantrekkelijk is voor een diverse activiteiten en verschillende doelgroepen. In het najaar van 2021 hopen we – als de lockdown en andere beperkende maatregelen tenminste voorbij zijn – te kunnen starten met een paar proeftuintjes, d.w.z. activiteiten die we een paar keer willen uitproberen om te bezien of er behoefte aan is en of ze goed aanslaan.

Heb je als lezer zelf leuke ideeën die bij het Verhalenhuis Utrecht zouden kunnen passen? Of wil je misschien op een of andere manier meewerken? Laat het weten! Je kunt me altijd bellen of mailen:

Gottfrid van Eck
initiatiefnemer Verhalenhuis Utrecht i.o.
tel. 06 – 2831 6474
info@wilde-eendproducties.nl
www.wilde-eendproducties.nl