Deelname van de 7e hemel aan het Inspiratiefestival op Terschelling 22-24 oktober 2021

We zijn druk met de voorbereidingen voor onze deelname aan het 3e Inspiratiefestival op Terschelling. Vanaf de eerste keer zijn we heel actief betrokken bij dit gebeuren, zowel in de Openingsviering, in de vele workshops die we geven, op het gebied van dans, drama, verhalen en verbeelden als in voorstellingen. En op zondag zijn we actief present in de Theaterviering die we opnieuw in nauwe samenwerking met Mathilde de Graaff ontwikkelen.

Deze keer doen het dansgezelschap Aviv mee (waar Sigrid Braam aan meedoet) en het Vocaal Ensemble uit Drenthe. We verblijven dit jaar met alle maten in Huize Brandaris in West Terschelling. En we hopen ook dit jaar opnieuw te mogen genieten van wat anderen en wat wijzelf te bieden hebben. Er worden zo’n 600 deelnemers verwacht. En nu maar hopen dat het allemaal in deze grillige coronatijd door mag gaan

Bas van den Berg