7evende Hemel verzorgt workshops in Emoena traject

In 2019 is in Nederland de Emoena leergang gestart. Een leiderschapsprogramma voor mensen die bruggen willen bouwen tussen hun eigen levensbeschouwelijk perspectief, de ander en de samenleving. Als gastdocenten in dit traject verzorgen Bas van den Berg en Cocky Fortuin-van der Spek workshops in het Emoena programma.

Voor maatwerk kunt u contact opnemen met de 7evende Hemel, voor meer informatie over Emoena, zie www.emoena.nl

Een moment uit de workshop ‘Tekst en Interpretatie’ waarbij gevraagd is een tableau te maken bij een fragment uit het verhaal ‘over de torenbouw van Babel’. Vanuit de opdracht oor en oog te hebben voor verschillen in het samenleven, onderzochten we hoe je elkaar kunt verstaan in een spanningsveld van eenstemmigheid en meerstemmigheid.

Bij het Wereldhuis te Amsterdam. Hier bieden ze dagopvang aan mensen zonder verblijfsvergunning. U leest het welkom op de deurmat! Emoena deelnemers volgen hier een dag over gastvrijheid en dienstbaar leiderschap. Bas en Cocky ontwierpen een programma met rollenspel en reflectie over dienend leiderschap. Wat inspireert, wat blokkeert in lastige situaties en hoe doe je recht aan waarden en belangen van diverse partijen? Het samen spelend en reflecterend verkennen van diverse perspectieven was bijzonder leerzaam.