In het najaar verschijnt een bijzonder boek: ‘Het visioen van Mattheüs. De wording van een messiaanse gemeenschap. Een muzische benadering’.
Het boek bevat een artistieke en speelse benadering van een viertal bijbelse bronverhalen uit het evangelie naar Mattheüs.
Het is door mij bedacht en geschreven in samenspraak en samenwerking met 18 kunstenaars, makers, denkers en schrijvers. En onder de auteurs doen er met mij erbij zes mee van De 7evende hemel: Kees, Cilia, Cocky, Aat, Riëtte en ik.

Met het verschijnen van dit boek komt een droom uit die ik al jaren koester. Binnen alle opleidingen waar ik werkte, hield ik me bijzonder graag bezig met bronverhalen uit culturele en spirituele tradities. In 2017 kwam een vrucht van 37 jaar lang lesgeven naar buiten onder de titel: ‘Wijs worden met bronverhalen.’ (Amersfoort: Kwintessens). Dat was een boek voor leraren basisonderwijs om hen in staat te stellen samen met leerlingen die rijke schat aan bronverhalen in uiteenlopende levensbeschouwelijke tradities te ontsluiten.

Maar, zo bedacht ik na 2018, toen ik stopte met mijn betaalde werk op de Marnix Academie in Utrecht, de reikwijdte van deze verhalen gaat veel verder dan het onderwijs. Ook  professionals en leerlingen in de zorg, in de maatschappelijke dienstverlening en de culturele en spirituele vorming kunnen aangesproken worden door deze verhalen. Vanaf dat moment ben ik samen met vakgenoten Wim Reedijk en Felicia Dekkers gaan nadenken over een boek dat én geschikt zou zijn voor zelfstudie of het samen leren in groepen als ook relevant zou zijn als praktijk- en bezinningsboek voor werkers in genoemde doelgroepen. En juist de achttien makers die ik ken uit diverse werkverbanden waarvan ik deel uitmaak, hebben de vier bronverhalen die in het centrum staan van dit boek van alle kanten belicht en bevraagd en zo tot leven laten komen. Een ieder van hen heeft dat gedaan vanuit eigen kennis, expertise en passie.