Dansretraite in een plaatselijke geloofsgemeenschap

bibliodans

N

Wanneer: in overleg

N

Docente: Riëtte Beurmanjer

N

Info/ boekingen: Dorien van de Bovenkamp

h.beurmanjer@planet.nl
020 66 54 685

Een groep gemeenteleden neemt deel aan drie bibliodansavonden rond enkele Bijbelse kernteksten. In zogenaamde ‘gebedsbladen’ krijgen ze handreikingen om thuis te mediteren en bidden met Bijbelteksten.

Data in overleg.

Riëtte Beurmanjer