7evende hemel

Geloof in beweging - Spiritualiteit die aardt - Verhalen die boeien

Gedanste gebeden

Dans gefilmd voor het gebruik in online- en andere vieringen

Hoe kunnen we online vieringen en andere kerkdiensten visueel aantrekkelijk maken en zo mensen betrekken bij wat aan de orde is? De 7evende Hemel biedt als antwoord drie korte dansfilms aan die in gestreamde kerkdiensten of op beamers in ‘gewone’ diensten getoond kunnen worden. Met deze films willen de dansers kijkers meenemen in een sfeer van gebed.

Het gaat om een dans als een kyriegebed, een dans die uitnodigt tot verstilling en één die iedereen meeneemt in een feestelijk Hallelujah! Iedere dans is gemaakt op muziek die bij het karakter past: aandringend, verstild of swingend. Dans en muziek vertolken voor de kijkers een klacht over de ellende in de wereld, helpen hen tot rust te komen of uit hun schulp te kruipen om God te loven.

De kosten bedragen € 150. Mochten de kosten een probleem zijn, neem dan voor overleg contact op met h.beurmanjer@planet.nl

Na betaling ontvangt u per mail de bestanden van de dansfilms. Plus bij iedere dans een korte toelichting die u kunt gebruiken om mensen voor te bereiden op wat ze gaan zien.

De dansen zijn uitgevoerd in de prachtige ruimte van de Janskerk in Utrecht door Riëtte Beurmanjer, Sigrid Braam en Susanne de Jong-Tennekes. Zij zijn alle drie medewerkers van stichting de 7evende Hemel. Emma van der Sloot stond achter de camera en Sigrid Braam monteerde de opnames. Het project kwam mede tot stand met steun van de Dr. M. van Wichenstichting en de Oecumenische Janskerkgemeente in Utrecht.

Tip: Ga even na of er in uw gemeente een regeling is voor de rechten over het gebruik van muziek in kerkdiensten, een zogenaamde ‘Buma streaming licentie’. De muziek die in de dansfilmpjes is gebruikt valt binnen deze licentie.  Meer informatie daarover vindt u op de website van kerkdienstgemist.nl.

Is dit iets voor uw gemeente?

En wilt u de filmpjes bestellen?

– stuur een mail naar penningmeester Jeannette van Andel > je.andel@wxs.nl

– maak 150 euro over op bankrekening NL 73 TRIO 0379 2638 74  ovv dansfilmpjes

– zodra het bedrag op de rekening staat krijgt u de filmpjes via We Transfer toegestuurd.

Stichting de 7evende hemel
Email: info@7evendehemel.nl
Tel: 06 150 226 47

KvK: 30209525
Bank: NL73 TRIO 0379 2638 74

Cookie beleid

Contact voor vragen, administratie en nieuwsbrief
p/a Anton Stegeman
E-mail: info@7evendehemel.nl