Kees de Kort Jona in Nineve

Bas van den Berg schreef een artikel over bibliodrama met het Jonaverhaal in de context van de gedachtenis van de Grote Oorlog (1914-1918). 

 

In het artikel zijn ervaringen verwerkt die zijn opgedaan  tijdens de internationale Bibliodrama Conferentie in Torhout in augustus 2017. Die gaven deelnemers inzicht in de realiteit van geweld, in het zoeken van momenten en plekken van vrede en verzoening in de context van het eigen land en de eigen leefwereld,  en in de dynamiek van de Jonateksten.

Het artikel zal later verschijnen in een bundel over 'Religie en Geweld: Beeld en realiteit', een uitgave van Sha’ar, een groep van Joodse, Islamitische  en Christelijke wetenschappers, denkers en schrijvers, die zich buigt over actuele en diepingrijpende thema’s.

 

Hier het artikel: 'Zou Ik dan niet bekommerd zijn?'