De foto's van het Inspiratiefestival op Terschelling (26 - 28 oktober 2018) zijn nu te vinden onder 'Foto's (of kijk hier)'. Daar is ook de diapresentatie te vinden van de lezing die Bas van den Berg gehouden heeft. Veel kijkplezier!